Skade på din Bygning? Vælg Østfyns Tømrer & Snedker ApS

Har du oplevet en skade på din bygning? Så husk, at du ALTID har ret til at vælge Østfyns Tømrer Snedker ApS som din foretrukne håndværker på din skade. Når du som skadelidte står i tvivl med en mulig bygningsskade, er vi specialiserede i at hjælpe dig trygt videre i forløbet.

Vi ved hvad du har brug for!!

Med en altid forstående og empatisk tilgang til din situation og vores ekspertise i dine rettigheder som forsikringstager, uanset hvilket forsikringsselskab som din bygning er forsikret hos, sikrer vi at skadeforløbet vendes til den bedst mulige kundeoplevelse, hver gang. Med vores nøje udvalgte partnere indenfor alle fag i byggebranchen som i samarbejde med vores erfarne taksator som tovholder på din skade, sikrer vi dig den bedste oplevelse, når skaden er sket.

Vi er specialiseret samt certificeret i håndtering af forsikringsskader og er her for at guide dig gennem hele skadeforløbet.

Vores mål er at sikre, at du får den bedste og mest effektive service samt den rette dækning for din bygningsskade.

Med vores kompetencer og erfaring inden for forsikringsverden ved vi præcis, hvad du som skadelidte har brug for i den enkelte situation.

  • Du ringer til Østfyns Tømrer & Snedker ApS

  • Vi besigtiger straks din bygningsskade eller mulige bygningsskade.

  • Vi indsamler alle relevante detaljer om skaden og fotodokumenterer nødvendige forhold. -hvis behovet for akutte tiltag er relevant, tager vi hånd om dette.

  • Vi udarbejder en grundig, fyldestgørende samt let forståelig besigtigelsesrapport til dit forsikringsselskab. Rapporten er et vigtigt værktøj for at dit selskab kan behandle skaden effektivt og hurtigt.

  • Vi udarbejder grundige arbejdsbeskrivelser ifm. tilbudsgivning på retablering og reparationen af din bygningsskade. Vores viden om dine rettigheder som skadelidte udgør vi medtager absolut alle forudseelige omkostninger ifm. videre skadeforløb. 

  • Vi står på mål med højeste kvalitet af udført arbejde og er først tilfredse, når du er tilfreds.

Forsikring hovedbillede

Kontakt os på mail@nyborgtomrer.dk eller tlf. 22 46 66 08.